Ontwerp een vergelijkbare site met WordPress.com
Aan de slag

Home

Cito-toets Groep 4

Zit jouw kind in groep 4? Dan worden er dit jaar twee Cito-toetsen bij je kind afgenomen. Deze zijn erg belangrijk. Een goede voorbereiding kan helpen om de Cito-toets in groep 4 goed te maken.

Leerlingen in groep 4 maken tweemaal per jaar de Cito-toets. De eerste toets is in januari en heet de M4-toets. De tweede toets vindt plaats in mei of juni en betreft de E4-toets. Wat is nu van belang om als opvoeder over deze toets te weten? Met dit artikel leggen we alles uit over de Cito-toetsen die in groep 4 worden afgenomen. Zo bent u volledig op de hoogte. Zie voor meer informatie ook deze website over de Cito in groep 4

Welke toetsen worden in groep 4 afgenomen? En waarom?

Om te starten zijn dit de toetsen die worden afgenomen in groep 4: rekenen, spelling, woordenschat en begrijpend lezen. De leerlingen worden getoetst over alle onderdelen die in groep 4 aan bod komt. Dat betekent onder meer: rekenen tot en met 1, vermenigvuldigen, delen en de tafels. Op het gebied van spelling gaat het om de goede schrijfwijze. Woordenschat wordt getoetst aan de hand van de woorden die leerlingen van groep 4 moeten kennen. Het vak begrijpend lezen gaat over de manier waarop kinderen teksten lezen en interpreteren. Al deze vakken en onderdelen komen tijdens de lessen in groep 4 aan de orde en zouden dus goed gemaakt moeten kunnen worden. 

Hoe belangrijk zijn de Cito-toetsen in groep 4 eigenlijk?

Wat is de reden dat de basisschool de Cito-toetsen af? Wat is het belang van de scores van kinderen? De school doet er alles aan om de doorgaande lijn van kinderen in kaart te houden. Door twee keer te toetsen is de leerlijn te volgen. De leerkrachten kunnen zien of leerlingen genoeg en naar verwachting vooruitgang boeken. Zo niet, dan kan er een plan worden geschreven om de leerling verder te helpen in het leren. Ook zijn de scores belangrijk voor de uitstroom na het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs. De score telt dan ook mee. 

Het oefenboek van groep 4 helpt kinderen zich optimaal voor te bereiden op de belangrijkste Cito-toetsen van groep 4: de M4 en de E4-toets.

Cito M4 en E4 voorbereiden

Natuurlijk is het de bedoeling dat de basisschool haar leerlingen goed voorbereid op de Cito-toetsen die in januari en mei/ juni afgenomen worden. Alle inhoud van de Cito-toets komt het hele jaar aan bod. Het is dus aannemelijk dat kinderen vanzelf worden getraind voor de Cito-toetsen. Toch is dit niet helemaal zo, want de Cito-toetsen verschillen van de reguliere toetsen. Niet alleen de inhoud is soms verder, ook de wijze van bevraging is anders dan kinderen gewend zijn op de methodetoetsen. Niet opvallend dus dat veel ouders kiezen om met hun kind te Cito-toetsen voor te bereiden. Dat vraagt om goede oefenboeken, die weten wat er in groep 4 aan bod komt. De boeken van uitgeverij Educazione kunnen helpen om kinderen optimaal voor te bereiden op de Cito-toetsen die in groep 4 worden afgenomen. 

Thuis oefenen voor Cito’s groep 4

Uitgeverij Educazione heeft een drietal oefenboeken gemaakt voor groep 4. In deel 1 worden kinderen klaargestoomd op de onderdelen van M4, terwijl deel 2 voorbereidt op de toetsen van E4. Deel 3 beslaat het meest complete boek en is een combinatie van deel 1 en 2. Met meer dan 33 oefeningen per boek bieden de oefenboeken van Educazione meer dan genoeg materiaal om de Cito van groep 4 met uw kind te oefenen. Wat betreft de vakken rekenen, begrijpend lezen, woordenschat en spelling komt alles aan bod. De Cito oefenboeken van uitgeverij Educazione worden door vele ouders gebruikt om hun kinderen te trainen op de toetsen die op de basisschool worden afgenomen. Educazione’s oefenboeken zijn digitaal en fysiek te verkrijgen. Bekijk voor aanvullende informatie deze pagina: https://www.citotoetsgroep4.nl/cito-toets-groep-4-oefenen/

Dus… twee belangrijke toetsen in groep 4

In groep 4 van de basisschool worden twee belangrijke toetsen bij kinderen afgenomen: de Cito M4 en de Cito E4. Deze toetsen gaan over spelling, woordenschat, begrijpend lezen en rekenen en zijn belangrijk omdat ze de doorgaande lijn laten zien. De leerkrachten gebruiken de scores om plannen te schrijven die kinderen verder helpen. Omdat deze toetsen zo belangrijk zijn besluiten veel ouders om hun kinderen thuis extra voor te bereiden op deze toetsen. De oefenboeken van uitgeverij Educazione komen daarbij goed van pas. In de oefenboeken komen alle onderwerpen uit groep 4 voorbij en worden kinderen zeer goed voorbereid op alle toetsen in groep 4.